BİRLİKTE GELECEĞİ TASARLIYORUZ...

 

“21.yüzyılın başında, küresel ekonomiyi ve siyaseti şekillendiren en önemli güç : yeni oyun sahasındaki yeni oyuncuların, yatay işbirliğine yönelik yeni süreçler ve yeni alışkanlıklar geliştirmesidir. Bu işbirliği araçlarını tüm insanlara açmak, insanların bilgiye ulaşmasını sağlamak, gelecek nesil yenilikçilerin “Düz Gezegen’in” her tarafından çıkacağının garantisidir. Her türlü keşif ve icada katkı sunmaya başlayacak “küresel topluma” dahil insan sayısı şimdiye dek görülmediği bir ölçüde artacaktır.”

--THOMAS L.FRIEDMAN- Dünya Düzdür

"Dünya 2000 yılından bu yana, yeni bir tür iş(birliği) kültürüne doğru hızla ilerliyor. 20. yüzyılın ofis makinalarında (fax, telefon gibi) getirdiği yeniliklerin ürünü olan “dikey” şirket yapılanmaları yerini hızlı bir şekilde bireyler arası işbirliğine dayanan “yatay” iş yapılanmalarına terk ediyor. Enformatik araçlar ise (bilgisayarlar, geniş alan ağlar, yazılımlar) bu yeni kültürün steroidleri."

--CHRIS FREEMAN – Luc Soete – Yenilik İktisadı

 

 

70’, 80’ ve 90’lı yıllar boyunca bilgisayarlar sadece “hafıza” ve “işlem hızı” kapasiteleri gibi “kaba kuvvete” bağlı özellikleri ile iş hayatında yerini aldı. Ve genellikle de “iş süreçleri” , mevcut “iş kültürü” gereği, bilgisayarı dışlayacak olarak şekilde tasarlanmıştı.

Bir örnek vermek gerekirse, daha 80'li yılların başlarında bile, işçinin daha işyeri kapısından girişi sırasında kartını basması ile bordrosunun hesaplanmasına, vergilerinin tahakkuk ettirilmesine, bankaya talimat gönderilerek hesaplar arasında mahsup yapılmasına ve maaşın işçinin hesabına yatmasına kadar gerekli olan tüm süreci -ya hiç, ya da çok az bir insan emeği katkısı ile- yürütülecek şekilde otomatikleştirebilecek teknolojiye sahiptik.

Fakat asıl sorun "teknik imkanlar"dan ziyade, "alışkanlık" haline gelmiş kimi iş süreçlerinin değişmesi idi. Bu yüzden de böyle sistemlerin kurulabilmesi için 2000’li yıllara kadar beklemek gerekti.

Daha da kötüsü,80'li ve 90'lı yıllar boyunca bilgisayarlar, iş süreçlerinin bütünü dikkate alınmadan, sistemin tamamına değil de sadece bir yerine -söz konusu örnekte sadece bordronun hesaplanması aşamasına- monte edildi. Bu da bilgisayarların, sistemi rahatlatan değil, sistemin üzerine ilave yük bindiren ve problem yaratan araçlar durumuna gelmesine ya da o şekilde algılanmasına sebep oldu.

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin tamamı ve kimi gelişmiş ülkeler, mevcut iş kültürlerine bağlı bu alışkanlıklarının -en az sosyal maliyeti olacak şekilde- değiştirilmesi için çok yavaş hareket ederken, Çin, Hindistan, Malezya gibi “kaybedecek hiçbir şeyi olmayan” çoğu ülke, bu “adaptasyon” aşamasının üzerinden doğrudan atlayarak, 21.yüzyıla bizim önümüzde bir konumla girdiler.

Artık bilgisayarlar ve üzerinde çalışan yazılımlar, tüm dünyada iş süreçlerini standartlaştıran, maliyetlerini düşüren ve iş yapmayı kolaylaştıran araçlar haline gelmişlerdir. Artık iş hayatında büyüyebilmek ve kalıcı olabilmek, kişisel ilişkiler ve kişisel yeteneklerden çok “yaşayan organizasyon” kurabilme yeteneğine bağlı olmaya başlamıştır.

Kybele Yazılım olarak, standard yazılım firması olmaktan çok, süreç tasarımı ve standardizasyonu üzerinde çalışan ve tasarladığı bu süreçler için gerekli olan yazılımsal ve donanımsal araçları geliştiren bir "Teknoloji Geliştirici ve Çözüm Sağlayıcı" firma olmaya çaba sarfediyoruz.

Kalem ve defterle takip edebileceğiniz bir hesabı aynı şekilde takip edebilmenizi sağlayacak bir bilgisayar programı sunmak bizce “çözüm sağlamak” değildir. Bu şekilde tasarlanmış bir yazılım kullanmak çok büyük ihtimalle sadece üzerinize ilave iş yükü bindirecek ve maliyeti sağladığı kazançtan daha yüksek olacaktır. Etkin sonuç için tüm iş süreçlerinizi dikkate alarak geliştirilmiş, size yol gösteren, kararlarınız için referans bilgiler sağlayan, işletme maliyeti düşük bir "çözüme" ihtiyacınız vardır. Donanım ve Yazılım ise sadece, bunun için size gerekli olan bir araç kutusudur.

Zaman içinde, geliştirdiğimiz iş süreçlerinin pek çok taklidinin çıkması bile doğru bir yol izlediğimize olan inancımızı kuvvetlendirmektedir.

 

Kybele Yazılım / Kybele Teknoloji
Ar-Ge - Yazılım Gelişme - Donanım Tasarımı
www.kybelesoft.com - kybele@kybelesoft.com - +90 312 999 94 76 - +90 216 599 05 15